Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 18 december, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad neemt een besluit over het bestemmingsplan Westewagenstraat 62-80. Ook vergadert de raad over het rapport ‘Opsporing verzocht’ van de gemeentelijke ombudsman en neemt hij verschillende besluiten over nieuwe en aangepaste verordeningen. Ondermeer over leerlingenvervoer, winkeltijden, de rechtspositie wethouders, bedrijveninvesteringszones, de Individuele inkomenstoeslag participatiewet en de Havenbeheersverordening. De raad neemt verder een besluit over het Onderwijshuisvestingsplan en de bijbehorende verordening en vergadert over het beleidskader ‘Met taal versta je elkaar’ en de voortgangsrapportage, jaarplan en de begroting van Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Ook wordt gesproken over de 10-maandsrapportage 2014 en worden een nieuwe voorzitter van de commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid en twee leden voor de commissie tot Onderzoek van de rekening benoemd.

Bekijk hier de volledige agenda en de bijbehorende stukken.

De vergadering kent in ieder geval een ochtend- en middagzitting.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Spoeddebat, een Tweeminutendebat, een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.