Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 29 november, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad bespreekt het voorstel met betrekking tot de Tweebosbuurt en neemt onder andere een besluit over de vaststelling van de Samenwerkingsovereenkomst Tweebosbuurt. Ook bespreekt de raad het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Het komt niet in de buurt’. Daarnaast neemt de raad besluiten over de bestemmingsplannen ‘Lage Weide’ en ‘Ontwikkellocaties Sagenbuurt’.

Bekijk de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
De volgende verzoeken zijn al ingediend:

Verzoeken om beraadslaging

In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog meer debataanvragen indienen. Het volledige overzicht van de verzoeken ontvangt u op woensdag.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.