Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 18 oktober, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad neemt besluiten over het bestemmingsplan ‘De Nieuwe Wielewaal’ en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam 2018. Verder wordt het Rekenkamerrapport ‘Werken onder druk’ besproken. Dit is een onderzoek naar oneigenlijke politiek-bestuurlijke druk. Op de agenda staat ook het programma ‘Veilig@Rotterdam 2018-2023’ en het meerjarenbeleidsplan van de politie-eenheid Rotterdam ‘Strategische thema’s veiligheid 2019-2022’. Verder benoemt de raad een groot aantal vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen, leden van een bezwaarcommissie en de commissie tot Onderzoek van de rekening. En stelt de raad een groot aantal bedrijveninvesteringzones vast.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog debataanvragen indienen. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op woensdag.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.