Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 27 september, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad bespreekt het rekenkamerrapport ‘Niet thuis geven, onderzoek opvang daklozen’. Verder neemt de raad besluiten over de bestemmingsplannen ‘Zuiddiep’ en ‘Kleiwegkwartier’ en ‘Reparatie bestemmingsplan Alexanderknoop’. Ook het voorstel over de ontwikkeling van de Tollenslocatie in de Spaanse Polder en de aankoop en uitgifte in erfpacht van enkele percelen komen aan de orde.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog debataanvragen indienen. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op woensdag.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.