Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 24 mei, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad debatteert met het college over het rapport van de onderzoekscommissie Hoekse Lijn. Dit is de voortzetting van het debat dat op 22 februari werd gevoerd. Op de agenda staan onder andere verschillende bestemmingsplannen als ‘Struisenburg’ en ‘Mijnkintbuurt fase 1’. En het beschikbaar stellen van investeringskredieten voor het onderdeel wonen van het NPRZ en de realisatie van het Leuvepaviljoen. Ook neemt de raad besluiten over de Verordening ‘Inspraak, burgerinitiatief, digitale meningspeiling en referenda Rotterdam 2018’ en de ‘Schatten van Rotterdam, visie collectie Rotterdam’. Verder benoemt de raad zijn eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van bijvoorbeeld een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.