Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Woensdag 21 februari 19.00 uur en donderdag 22 februari 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert woensdagavond vanaf 19.00 uur en zet de vergadering voort op donderdagmorgen vanaf 10.00 uur.

Woensdagavond 21 februari, vanaf 19.00 uur 

De gemeenteraad behandelt onder andere het voorstel tot vaststelling van de OV-visie en een voorstel voor het verstrekken van een voorbereidingskrediet voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen. Verder vergadert de gemeenteraad over voorstellen inzake toeristisch verhuren, waaronder het initiatief-voorstel Yildiz voor Rotterdamse regelgeving aangaande toeristisch verhuren. Ook behandelt de gemeenteraad voorstellen tot vaststelling van een bestemmingsplan: Zuiderpark, Bloemhof, Mijnkintbuurt fase 1, Ferro locatie en Schiemond. Ten slotte behandelt de gemeenteraad het voorstel tot vaststelling van de Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam en de kadernota Vastgoed.

Donderdag 22 febnuari, vanaf 10.00 uur

De raadsvergadering wordt voortgezet met onder andere aangevraagde actualiteiten, verzoeken voor beraadslaging en een twee-minutendebat. Ten slotte staat vanaf 14.00 uur de behandeling van het Eindrapport raadsonderzoek Hoekse Lijn op de agenda.

Aanvullende verzoeken

In de aanloop naar de vergadering kunnen raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een actualiteit of regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de dag voor de raadsvergadering na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending

U kunt hier alle stukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf te bekijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie:Ton van Bree, adviseur communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl