Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 27 november, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad neemt een besluit over de kinderombudsman en stelt de Verordening Ombudsman opnieuw vast. Eind 2013 nam de raad een motie aan die ervoor zorgt dat er vanaf januari 2015 in Rotterdam een ombudsman is die zich specifiek richt op het domein jeugdhulp. De raad vergadert verder over het bestemmingsplan Westewagenstraat 62-80, een reparatiebesluit voor het bestemmingsplan Pernis en het beschikbaar stellen van een krediet voor de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum in Rozenburg. De raad debatteert ook over de Verordening maatregelen en handhaving Participatiewet IOAW en IOAZ en de Verordening tegenprestatie Participatiewet. Op de agenda staan de vaststelling van de aanbevelingen van het rapport van de raadscommissie tot onderzoek van de rekening ‘Control of controle’ over de totstandkoming van de jaarrekening en de Verordening kinderopvang en peuterspeelzalen Rotterdam 2014. Deze verordening heeft met betrekking tot de artikelen over binnen- en buitenspeelruimte peuterspeelzalen een kleine aanpassing ondergaan. De raad neemt verder een voorbereidingsbesluit Stationswegweg Hoek van Holland en besluiten over het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam, de geluidsnorm horeca in de APV en het beleidskader Verbonden partijen. Het beleidskader is een visie met betrekking tot het aangaan, beheren en afstoten van de verbonden partijen van de gemeente Rotterdam. De raad besluit ook over de herbenoeming van de directeur Rekenkamer Rotterdam.

Bekijk hier de volledige agenda en de bijbehorende stukken.

De vergadering kent een ochtend- middag- en avondzitting. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag wordt de Rotterdamse dichter Jules Deelder voor één dag geïnstalleerd als nacht- én dagburgemeester van Rotterdam. Jules Deelder krijgt een bijzondere ambtsketen om en zal in zijn inauguratiespeech zijn visie op de stad geven. Vervolgens zal de raad hierover debatteren. De installatie is om 16.00 uur tijdens een bijzondere actualiteitenraad. U heeft hierover vandaag een afzonderlijk persbericht ontvangen.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Spoeddebat, een Tweeminutendebat, een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Accreditatie
Genodigden van de pers zijn van harte uitgenodigd om bij de installatie van Jules Deelder aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden bij Patrick Schouteten (p.schouteten@griffie.rotterdam.nl). Geef in uw bericht s.v.p. aan welk medium u vertegenwoordigt en wie er met u mee komt (bijv. een fotograaf of cameraman). Deadline voor aanmelding is dinsdag 25 november, om 12.00 uur.
 

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.