Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 14 december, 10.00 uur, raadzaal

In de laatste raadsvergadering van dit jaar neemt de raad een besluit over de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. De raad bespreekt daarnaast het Rekenkamerrapport ‘Scheiding van waarde: onderzoek naar de afvalstoffenheffing en het afvalbeleid’. Aan de orde komt ook het toepassen van Rotterdamwet voor het screenen op overlastgevend, crimineel, extremistisch en radicaal gedrag voor verschillende straten in verschillende wijken. Op de agenda staat verder nog het onderwerp Aanwijzing lokale publieke omroep 2018-2023 en de besluitvorming over het deelnemen aan het experiment centrale stemopneming voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad behandelt daarnaast de 10-maandsbrief, benoemt de plaatsvervangend gemeentelijke (kinder)ombudsman, behandelt het regionaal beleidsplan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang en de beleidsregeling parkeernormen voor auto en fiets. Ook komen er een aantal verordeningen en bestemmingsplannen aan de orde. Zo worden er besluiten genomen over de verordeningen ‘Toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad'. En over de bestemmingsplannen ‘Lijnbankwartier Coolsingel’ en ‘Overschie’.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van bijvoorbeeld een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.
 


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.