Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 28 september, 10.00 uur, raadzaal

De raad behandelt onder andere het Rekenkamerrapport ‘Een cultuur van vast goed’ en neemt een besluit over het beleidskader Verkoop huurwoningen. De raad neemt verder besluiten over meerdere bestemmingsplannen als Coolhaven en Binnenterrein Osseweistraat/Schonebergerweg. Aan de orde komt ook de aanwijzing van ‘Heijplaat’ als beschermd stadsgezicht. Tot slot staan de wensen en bedenkingen over het voorgenomen Hoofdlijnenbesluit verzelfstandiging natuur- en milieueducatie en kinderboerderijen op de agenda.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van bijvoorbeeld een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

De volgende verzoeken zijn al ingediend:

Actualiteit

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.