Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 7 september, 10.00 uur, raadzaal

De raad neemt besluiten over de aanbevelingen die gedaan worden in het initiatiefvoorstel ‘Meer Rotterdamse regie op inburgering: De vrijblijvendheid overboord’ van de leden Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) en De Langen (CDA). De raad debatteert over het Rekenkamerrapport ‘Informatiebeleid in onveilige handen’. Op de agenda staan verder de voorstellen tot vaststelling van het ‘Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed 2017 en het beleidskader Verkoop huurwoningen. Ook neemt de raad een besluiten over de Participatieverordening, maatregelen en handhaving van de Participatiewet, IOAW en IOAZ en de verordening Wet sociale werkvoorziening Rotterdam. Wegens het staken van de stemmen worden de moties ‘Magis 010.2, De mensen centraal en Sloop de sloopregeling niet, opnieuw in stemming gebracht. Vervolgens neemt de raad besluiten over onder andere de actualisatie van het Masterplan Zestienhoven en het bestemmingsplan Kralingseveer.

Kijk hier voor de volledige agenda.

De raad neemt aan het begin van de vergadering afscheid van mevrouw D. (Daniëlle) Knieriem (CDA). Mevrouw E.C. (Christine) Eskens (CDA) wordt als lid van de gemeenteraad geïnstalleerd.

De vergadering begint met het in memoriam voor oud-raadslid mevrouw G.L.S. (Ity) Tellegen-Buist.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van bijvoorbeeld een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

De volgende verzoeken zijn al ingediend:

 Verzoeken om beraadslaging

Regeling van werkzaamheden

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.