Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 29 juni, 10.00 uur, raadzaal

Op donderdag 29 juni debatteren raad en college over de uitkomsten van de raadsenquête Boompjeskade.

Omdat de vergadering een voortzetting is van de vergadering op 22 juni, worden er geen Actualiteiten of Regelingen van werkzaamheden behandeld. Wel neemt de raad besluiten over onderwerpen die de 22e niet aan de orde zijn gekomen.

Dit zijn onder andere het debat over het advies ‘Draagvlak Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport’. Verder neemt de raad besluiten over de vorming van één bestemmingsreserve NPRZ pijler wonen en het beleidskader ‘Detailhandel Rotterdam 2017: stedelijke ambities en spelregels voor een toekomstbestendige detailhandelsstructuur’ en de daarbij behorende gebiedskoersen detailhandel 2017-2020. De besluitvorming over de Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Rotterdam 2016 en de Participatieverordening Rotterdam 2015 staan ook op de agenda.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.