Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 22 juni, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad debatteert over de uitwerking van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 en experimenten als getrapte gebiedscommissieverkiezingen, actief en passief voor 16/17 jarigen en loting. Ook vergadert de raad over het advies ‘Draagvlak Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport’ en een advies hierover aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De raad neemt vervolgens een besluit over de actualisatie van het Masterplan Zestienhoven. De vaststelling van de Jaarrekening 2016 staat op de agenda. En verder neemt de raad verschillende besluiten over bestemmingsplannen en verordeningen als de Verordening individuele inkomenstoeslag en een wijziging van de Participatieverordening Rotterdam 2015. De raad behandelt de voorstellen voor het beschikbaar stellen van een krediet om hybride sportvelden te realiseren en het beleidskader Detailhandel Rotterdam 2017. Op de agenda staat ook de verantwoording door de enquêtecommissie Boompjeskade inzake het eindrapport van de commissie aan de raad, het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen en het verlenen van décharge aan de leden van de enquêtecommissie Boompjeskade. De raadsvergadering wordt voortgezet op donderdag 29 juni. Dan debatteren raad en college naar aanleiding van het eindrapport van de Enquêtecommissie Boompjeskade.

Kijk hier voor de volledige agenda.

De raad neemt aan het begin van de vergadering afscheid van mevrouw S.Y. (Sun) van Dijk (SP). De heer P.R. (Pieter) Schol wordt als lid van de gemeenteraad geïnstalleerd.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van bijvoorbeeld een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledige overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Op dit moment is er een verzoek om beraadslaging over de ‘Milieuzone op losse schroeven’ (VVD, PvdA) aangevraagd.

Daarnaast zijn de twee volgende verzoeken ingediend voor het houden van een Tweeminutendebat:

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.