Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 11 mei, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad neemt een besluit over Feyenoord City. Het Stedelijk verkeersplan en verschillende moties worden opnieuw in stemming gebracht in verband met het staken van de stemming tijdens de vorige raadsvergadering. De raad neemt verder besluiten over de voorstellen om de Subsidieverordening 2014 te wijzigen en de Verordening Bedrijveninvesteringszone Kruiskade 2017 in te trekken. Verder stelt de raad de zienswijze vast op de ontwerpbegroting 2018 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Naar verwachting start het debat over Feyenoord City na de middagpauze, rond een uur of 13.30 uur.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

De fracties dienden al de volgende drie Actualiteitenverzoeken in:

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.