Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 6 en dinsdag 11 november, 10.00 uur, raadzaal

Op donderdag 6 november houdt de gemeenteraad algemene beschouwingen. Het Collegeprogramma #Kendoe, de begroting 2015, de bijdragen van bijvoorbeeld insprekers en de commissiebehandeling vormen daarvoor de basis. Op de 6e worden ook moties en amendementen ingediend die betrekking hebben op de begroting. Op dinsdag 11 november wordt de vergadering voortgezet met het afrondende debat tussen de raad en het college. Daarna besluit de raad over ingediende moties en amendementen en stelt de raad ondermeer de begroting en de belastingtarieven voor 2015 vast.

Voorafgaand aan de algemene beschouwingen op donderdag 6 november debatteert de raad eerst nog over de Tweede Bestuursrapportage 2014 en de vaststelling van de Jaarrekeningen 2013 van de voormalige deelgemeenten. Vergaderd wordt ook over de kredietactualisatie en de coördinatieregeling voor Hart van Zuid. Opnieuw worden twee moties in stemming gebracht wegens het staken van de stemmen tijdens de vorige raadsvergadering. Het betreft de motie-Bokhove e.a. over geen klassenjustitie voor arbeidsmigranten en het betreft de afdoening van de motie-Weerdmeester e.a. over de bereikbaarheid van IJsselmonde met tramlijn 20. Op 11 november neemt de raad na de besluitvorming over alle ingediende moties en amendementen, de begroting en de belastingtarieven nog een besluiten over het Beleidskader lokale lasten 2014-2018, de gebiedsplannen en het budget van de gemeentelijke ombudsman.

De vergadering kent op beide dagen een ochtend- middag- en avondzitting.

Op www.rotterdam.nl/begroting2015 staat alle up to date informatie over de behandeling van de begroting.

Bekijk hier de volledige agenda en de bijbehorende stukken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.