Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 20 april, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad neemt een besluit over het Stedelijk verkeersplan Rotterdam 2016-2030. Gedebatteerd wordt over de samenwerking tussen het Wereldmuseum en het Nationaal museum van Wereldculturen. Op de agenda staat ook het voorstel tot externe inhuur van buitengewoon opsporingsambtenaren. De gemeenteraad bespreekt verder het Rekenkamerrapport Hulp buiten bereik: effectiviteit van het schulddienstverleningsbeleid. Tot slot spreekt de raad over het presidiumvoorstel over het uitvoeren van een pilot naar de begroting en de verantwoording van de begrotingsonderdelen van de commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid.

Kijk hier voor de volledige agenda.

De vergadering start met het in memoriam ter nagedachtenis aan oud-raadslid de heer D. (John) Marapin.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.