Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 16 maart, 13.00 uur, raadzaal (aangepaste aanvangstijd)

De gemeenteraad neemt onder andere besluiten over het aanpassen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015 en de Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht Rotterdam 2016. Wegens het staken van de stemmen wordt er opnieuw gestemd over de motie-Talbi e.a. ‘Continuïteit hulpverlening’. Tot slot vindt besluitvorming plaats over verschillende bestemmingsplannen als ‘Natuur- en recreatiegebied Schieveen’ en ‘Dijkzigt'.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.