Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 23 februari, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad debatteert onder andere over de conclusies en aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie van het bestuursmodel Rotterdam. Gedebatteerd wordt ook over de aankondiging om de jaarlijkse conferentie ‘Palestinians in Europe’ in Rotterdam te houden. De raad neemt een besluit over het bestemmingsplan ‘Hoek van Holland-spoorverlenging’ en behandelt het Rekenkamerrapport ‘Schone schijn’, een onderzoek naar zelfredzaamheid in de huishoudelijke verzorging. Verder staan de voortgang van de doorontwikkeling van de inkoop van zorg, welzijn, en jeugdhulp en het ‘plus’-programma Duurzaam op de agenda. De raad neemt ook een besluit over de aanvraag voor een financiële bijdrage van het Rijk over de in 2016 gemaakte kosten voor de opsporing en ruiming van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en het burgerinitiatief over ‘Nieuwe loslooptijden voor honden in het Valkenierspark’.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.