Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 2 februari, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad stelt de onderzoekscommissie Boompjeskade in die de mini-raadsenquête gaat uitvoeren en benoemt de voorzitter en leden van de onderzoekscommissie. Ook wordt de definitieve onderzoeksvraag vastgesteld. De raad vergadert verder over het Rekenkamerrapport ‘Geen krimp geven: effecten personele krimp op kwaliteit dienstverlening’. Meerdere besluiten worden genomen over bestemmingsplannen als Beverwaard, Charloisse Lagedijk en Rotterdam The Hague Airport. De zienswijze op het programma van eisen van de busconcessies komt aan de orde en de raad neemt een besluit over de Verordening AOW-Jeugdtegoed.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.