Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 12 januari 2017, 10.00 uur, raadzaal

De burgemeester spreekt aan het begin van de vergadering zijn jaarlijkse nieuwjaarsrede uit.

Daarna staat de gemeenteraad stil bij het overlijden van oud-gemeenteraadslid mr. H.E. (Henk) Koning.

De gemeenteraad neemt besluiten over de begroting en (her)benoemt de leden van het algemeen bestuur van BOOR. Aan de orde komt ook de rechtspositieregeling van de gemeentelijke ombudsman en de directeur van de Rekenkamer.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Leefbaar Rotterdam en de VVD dienden al een verzoek in voor het houden van een Actualiteit over illegalenoverlast en inbraken in Hoek van Holland. GroenLinks diende een Actualiteit in over het afpakken van een jas van een dakloze door de politie en Leefbaar Rotterdam en de VVD over misdragingen tijdens Oud en Nieuw.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.