Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 15 december, 9.30 uur, raadzaal

Als vervolg op de inhoudelijke bespreking op 8 december gaat de raad stemmen over de herinrichting van de Coolsingel en het Collectiegebouw Museum Boijmans van Beuningen. De gemeenteraad neemt verder een besluit over de Woonvisie en debatteert over het feitenonderzoek Boompjeskade 10-14. Op de agenda staan ook het voorstel tot het onttrekken aan de openbaarheid van het water van de Steigersgracht (RIF010) en de kadernota lokale lasten 2014-2018. Gedebatteerd wordt vervolgens over het onderzoek naar de werkcultuur van de gemeente Rotterdam en het Masterplan Sportcampus & Park de Twee Heuvels.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
De SP, PvdA en de Partij voor de Dieren dienden een Verzoek om beraadslaging in over het niet uitvoeren van twee moties door het college. Het gaat om de moties ‘Clausule in contracten voor bijstelling inkomen topambtenaar’ en ‘Een moreel appel’.

De SP diende een Verzoek om beraadslaging in over het maatschappelijk debat voor en verloop van het referendum over de Woonvisie.

De raad besluit bij de voortzetting van de vergadering op 15 december of deze verzoeken worden toegestaan.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.