Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 13 oktober, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert onder andere over het Rotterdamse plan voor de doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018 ‘Zorg voor elkaar’. De raad neemt besluiten over de Sportnota 2017-2020, het visiedocument ‘Kom naar buiten’: Speelvisie en ‘Rotterdam Vitale stad’: Nota publieke gezondheid 2016-2020. Op de agenda staat ook het voorstel tot vaststelling van externe inhuur van buitengewone opsporingsambtenaren. De raad gaat met elkaar in debat naar aanleiding van de evaluatie van de gebeurtenissen rond het Feijenoordstadion op 21 februari 2016. En verder komt het voorstel tot vaststelling van de ‘Zeiknota: naar een visie op openbare toiletvoorzieningen’ aan de orde. De raad neemt ten slotte verschillen besluiten over bestemmingsplannen als Reijeroord, Kop van Feijenoord en Collectiegebouw Museum Boijmans van Beuningen.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

De VVD, D66 en GroenLinks dienden al een Verzoek om beraadslaging in over 'Verplichte anticonceptie'.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.