Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 29 september, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert onder andere over de afdoening van het college van het initiatiefvoorstel-Verheij over ‘Minder lokale lasten door afvalinzameling en –verwerking goedkoper te maken’. De raad bespreekt ook het voorstel om de bevoegdheden van de gebiedscommissie IJsselmonde in te trekken. Op de agenda staat verder het debat over de toekomst van bewonersorganisaties en de afdoening van de motie-Belhai over ‘de toekomst Gebiedscommissies en bewonersinitiatieven’. Ook het rapport van de Rekenkamer ’Parkeren herwaarderen’ komt aan de orde en wordt er een besluit genomen over het parkeerplan 2016-2018 'Parkeren in beweging'. De raad zet het debat van 7 juli over het rapport van de Rekenkamer ‘Zorg op Zuid’ voort en neemt een besluit over het Rotterdamse plan voor de doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018 ‘Zorg voor elkaar’.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

De VVD en Partij voor de Dieren hebben al een verzoek tot het houden van een beraadslaging over ‘Zoveelste datalek gemeente Rotterdam’ aangevraagd.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.