Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 16 oktober, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad debatteert onder andere over de drie decentralisaties Zorg en welzijn. De raad neemt een besluit over het beleidsplan ‘Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018’, het Wmo-kader Rotterdam 2015 ‘Rotterdammers voor elkaar’ en de bijbehorende verordeningen. Voordat er over de decentralisaties wordt gesproken, komt het Rekenkamerrapport ‘Zorg om de jeugd’ aan de orde. De gemeenteraad vergadert verder over de uitkomsten van het onderzoek inzake het proces van de controle van de Jaarrekening 2013. Ook staan de voorstellen tot vaststelling van de bestemmingsplannen Lloydkwartier en Wielewaal-Oost en de Huisvestingsverordening aangewezen gebieden op de agenda.

Bekijk hier de volledige agenda en de bijbehorende stukken.

De vergadering kent een ochtend- middag- en avondzitting.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Spoeddebat, een Tweeminutendebat, een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.