Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 8 september, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad neemt een besluit over het bestemmingsplan ‘Gedempte Zalmhaven’. Daarnaast neemt de gemeenteraad ook besluiten over verschillende andere bestemmingsplannen zoals ‘Alexanderknoop’ en ‘Havenlofts Nassuahaven’. Op de agenda staat ook het voorstel tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen voor het project Studentenhuisvesting op de hoek van de Burgmeester Oudlaan en de Abram van Rijckevoorstelweg. De raad benoemd verder twee leden van de Referendumcommissie en neemt een besluit over de ligging van de veiligheidscontour Eemhaven-Districtpark Albrandswaard.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

De PvdA diende al een verzoek in voor het houden van een verzoek om beraadslaging over ‘Uitspraken over de bouwstop AZC Beverwaard’ en Leefbaar Rotterdam en PvdA willen samen een beraadslaging houden over ‘Aanpak belagers van hulpverleners’.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.