Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 7 juli, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad debatteert onder andere over de Voorjaarsnota 2016. Ook wordt een besluit genomen over het houden van een raadgevend referendum met betrekking tot de Woonvisie. De raad vergadert daarnaast over de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Rotterdam 2016, de Verordening maatschappelijke ondersteuning en over het bestemmingsplan Alexanderknoop. Aan de orde komt verder over het plan van scholen 2017-2019. Tot slot spreekt de raad over het rekenkamerrapport ‘Zorg om Zuid’, de Gedragscode Rotterdamse bestuurders 2016 en de regeling integriteit Rotterdamse bestuurders 2016.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aan het begin van de vergadering wordt stil gestaan bij het overlijden van oud-raadslid mevrouw R. van der Maesen.

In eerste instantie zou de vergadering op 5 starten en op 7 juli worden voortgezet. 5 juli is komen te vervallen. De vergadering op 7 juli kent een ochtend-, middag- en avondzitting.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar deze vergadering kunnen de raadsleden geen aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Wel voor een Tweeminutendebat of bijvoorbeeld een Verzoek om beraadslaging. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.