Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 23 juni, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert onder andere over de Jaarrekening 2015 en het rapport van de commissie tot onderzoek van de rekening. Het college legt hierin verantwoording af over het beleid dat in 2015 is gevoerd en over de besteding van de middelen. Aan de orde komt ook het programma Stevige Start, een programma waarin kinderen de beste voorwaarden meekrijgen om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. De raad spreekt over zijn eigen Reglement van Orde en neemt een voorbereidingsbesluit voor de actualisatie van de Wet ruimtelijke ordening 1 juli 2016. Ook de status van de grondexploitatie Noordelijk Niertje wordt vastgesteld en de raad neemt besluiten over verschillende verordeningen als de APV, Participatieverordening Rotterdam 2015 en de Verordening maatregelen en handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.