Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 2 juni, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert onder andere over de erfpachtmaatregel Schiekadeblok en schulddienstverlening. Ook debatteert de raad over het ‘Herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’. Verder worden de eerste en tweede plaatsvervangend voorzitters benoemd en wordt een besluit genomen over het bestemmingsplan Forum.

Kijk hier voor de volledige agenda.

De gemeenteraad staat aan het begin van de vergadering stil bij het overlijden van oud-raadslid en – wethouder mevrouw N. van der Pol-van den Dorpel.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

De PvdA en Leefbaar Rotterdam dienden al een verzoek in voor het houden van een beraadslaging over de tramremise Hilligersberg.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.