Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 12 mei, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad behandelt het voorstel om het inleidend verzoek voor het houden van een referendum over de Woonvisie geldig te verklaren en benoemt een lid van de Referendumcommissie. De raad vergadert verder over het rekenkamerrapport ‘Kwetsbaar vertrouwen’. Dit is een onderzoek naar integriteitrisico’s in het inkoop- en aanbestedingsproces. Ook debatteert de raad over het Fietsplan Rotterdam 2016, de Rotterdamse aanpak statushouders 2016-2020, de erfpachtregeling Schiekadeblok en het meerjarenbeleidsplan Schulddienstverlening. De raad neemt een besluit over de onderzoeksopdracht voor de evaluatie bestuursmodel Rotterdam. Aan de orde komen verder meerdere zienswijzen en een reactie op stukken en plannen die de Metropoolregio aangaan als de ontwerpbegroting, het meerjarenperspectief, het OESO-rapport Metropolitan Review en de voorgenomen deelname in het kapitaal van de RET en HTM. De raad neemt tot slot besluiten over het toepassen van de coördinatieregeling op het project Skaeve Huse en verschillende bestemmingsplannen en verordeningen.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

De SP diende al een verzoek in om een Actualiteit te houden over vrijheid van meningsuiting bij het bezoek van de president van Indonesië en de Partij van de Dieren over inadequate handhaving van het gemeentelijk festivalbeleid.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.