Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 7 april, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert onder andere over de uitgangspunten van het meerjarenbeleid Bibliotheek. De collegebrief over het Kunstenpand Hart van Zuid wordt betrokken in dat debat. Verder neemt de raad een besluit over de aanwijzing van de even zijde van de Strevelsweg in het kader van de Rotterdamwet. Ook wordt een besluit genomen over de uitbreiding van de Grondexploitatie Parkstad en over het beschikbaar stellen van een Investeringskrediet voor de herbestemming Schielandhuis. De gemeenteraad vergadert daarnaast over het voorstel om de grondexploitatie Bouwmarkt Brielselaan te openen en over het voorstel tot uitwerking van de motie ‘Dicht controlegat Rekenkamer’. De raad neemt verder een besluit over het verstrekken van een lening aan Hippische Alliantie Rotterdam ten behoeve van de tribune CHIO en benoemt drie leden van de Referendumcommissie. Aan de orde komt ook de vaststelling van de zienswijze uitvoeringsagenda bereikbaarheid van de Metropoolregio.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.