Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 17 maart, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert onder andere over het programma Duurzaam 2015-2018 ‘Duurzaam dichter bij de Rotterdammer’. Gedebatteerd wordt ook over het geven van het Rotterdams commitment aan de kandidatuur van Nederland voor de World Expo 2025. Op de agenda staan verder de ontwikkelstrategie en statuswijziging Merwe-Vierhavens en de uitbreiding van de Grondexploitatie Parkstad. De gemeenteraad vergadert ook over het voorstel tot omzetting van 70 koopappartementen in het project Park16hoven-bouwplan Amvest en de aanwijzing van de even zijde van de Strevelsweg voor toepassing van de Rotterdamwet.  

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden.

De VVD en Partij voor de Dieren hebben reeds een verzoek voor een Tweeminutendebat ingediend over ‘Datalek bij de gemeente Rotterdam’.

Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken. 


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.