Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 18 februari, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert over het voorstel inzake de financiële toets gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Ook staat het Rekenkamer-rapport rechtmatigheid besteding subisdies PBR opde agenda, evenals het convenant huisvesting bijzondere doelgroepen en de locatiekeuze van Skaeve Huse. Verder worden verschillende voorstellen voor bestemmingsplannen behandeld, zoals het herziene voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Lijnbaan-Coolsingel en voorstellen voor Liskwartier, Blijdorpsepolder, Putsebocht, Natuurcompensatie A4Ds en Paradijshof. Ten slotte is behandeling voorzien van het voorstel voor de vaststelling van het programma Duurzaam 2015-2018.

Kijk hier voor de volledige agenda. De vergadering kent naar verwachting een ochtend-, middag- en avondzitting.

Aanvullende verzoeken

In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van de verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering en zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending

U kunt hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.