Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 28 januari, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert onder andere over de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en over de uitvoeringsagenda EU arbeidsmigratie 2016-2018. De raad spreekt ook over de wensen en bedenkingen rond het principebesluit over de verzelfstandiging van sportvoorzieningen. Op de agenda staat verder het voorstel tot vaststelling van ‘Rotterdam groeit, beleidskader jeugd 2015-2020 en het actieprogramma ‘Eerder thuis’. De gemeenteraad behandelt vervolgens de financiële toets over de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Aan de orde komt ook de vaststelling van het programma Duurzaam 2015-2018 ‘Duurzaam dichter bij de Rotterdammer’.

Kijk hier voor de volledige agenda.

De vergadering kent naar verwachting een ochtend, middag- en avondsessie.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.