Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 17 december, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad debatteert onder andere over de herziening van de bijzondere bijstand en over de uitvoeringsagenda EU-arbeidsmigratie 2015-2018. De raad neemt verder een besluit over het gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2010. Daarin staat beschreven hoe Rotterdam de riolering, als onderdeel van het stedelijk watersysteem, beheert in de komende planperiode en daarna en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. Ook het Rekenkamerrapport ‘Leidingen onder druk’ waarin onderzocht is of de gemeente op adequate wijze haar afvalwater- en hemelwatertaak vervult, staat op de agenda. De raad vergadert ook over het voorstel over inzet van jeugdige opsporingsambtenaren rond alcoholverkoop. Verder worden besluiten genomen over de 10-maandsbrief en de daarbij behorende wijzigingen van investeringskredieten en de begroting 2015; het voorstel over de grondexploitatie Stadshart Hoogvliet en Kindercampus Bloemhof. De raad stelt ook meerdere verordeningen, wijzigingen in gemeenschappelijke regelingen en bestemmingsplannen vast. Tot slot word de afdoening van motie-Van Winden e.a. inzake ‘Dicht controlegat Rekenkamer behandeld.  

De vergadering begint met de installatie van de heer J.M. van Midden als raadsgriffier.

Kijk hier voor de volledige agenda.

De vergadering kent naar verwachting een ochtend, middag- en avondsessie.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

De VVD diende al een verzoek om beraadslaging ‘Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom’ in.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem http://rotterdam.raadsinformatie.nl. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken. 


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.