Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 2 oktober, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad debatteert over wijzigingen in het beheer en toezicht van de metrostations en het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om meer OV-surveillanten te bekostigen voor het toezicht in de metrovoertuigen. Verder wordt er een besluit genomen over de reactie op voorstellen van de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Denk aan voorstellen over het economisch vestigingsklimaat, de strategische bereikbaarheidsagenda en de conceptbegroting. De raad neemt daarnaast een besluit over de lijst economische activiteiten van de gemeente die plaatsvinden in het algemeen belang. Dit in het kader van de Mededingingswet en de Wet markt en overheid.

Bekijk hier de volledige agenda en de bijbehorende stukken.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Spoeddebat, een Tweeminutendebat, een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.
 

Lees dit bericht op de website.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.