Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 26 november, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert over het bestemmingsplan ‘Noordelijk Niertje (Oost)’. Verder komen het rekenkamerrapport ‘Inspraak zonder Uitspraak’ en de voorstellen over het budget van de gebiedscommissies en het bieden van een leningfaciliteit aan het Cambridge Innovation Centre aan de orde. Op de agenda staan ook het initiatiefvoorstel Wijntuin/Gonçalves over het ‘Actieplan tegen arbeidsdiscriminatie en een voorstel met betrekking tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. De raad stelt ook verschillende verordeningen vast.

Klik door voor de volledige agenda.  

De vergadering kent naar verwachting een ochtend, middag- en avondsessie.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledige overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

De VVD diende al een verzoek in een Regeling van werkzaamheden te houden over de frequentie Open Rotterdam. Ook is er een verzoek ontvangen van GroenLinks om een Tweeminutendebat te houden over Kappen met kolen.


Vergaderstukken en live uitzending
U kunt op www.ris.rotterdam.nl alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem http://rotterdam.raadsinformatie.nl. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.