Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

12 november, 10.00 uur, raadzaal

Voorafgaand aan de voortzetting van de begrotingsbehandeling op 12 november vergadert de raad over het voorstel inzake de gewijzigde structuurvisie en het bestemmingsplan 'Hart van Zuid'.

Aansluitend vindt het afrondende en besluitvormende raadsdebat over de begroting plaats, naar aanleiding van de inhoudelijke besprekingen in de vakcommissies. Het debat start met een eerste termijn van de raad gebaseerd op de politieke geschilpunten. Daarbij kan ook ingegaan worden op de gewijzigde en aanverwante moties en amendementen. Vervolgens is er een afrondende termijn voor de besluitvorming. De vergadering start om 10.00 uur en kent een ochtend-, middag- en avondzitting.

Klik hier voor de volledige agenda.

Op begroting.rotterdam.nl is de begroting voor 2016 te raadplegen. Op www.rotterdam.nl/begroting2016 staat alle informatie over de behandeling van de begroting.

De vergadering start met de beëidiging van de heer B. van Schaik als raadslid. Hij vervangt de heer R. de Jong die ontslag heeft genomen. De heer P. Meijer wordt als tijdelijk raadslid benoemd ter vervanging van mevrouw E. van der Stel. Beide heren komen in de gemeenteraad namens Leefbaar Rotterdam.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via www.rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.