Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 5 november, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert over de Tweede bestuursrapportage en de uitgangspuntennota voor het Cultuurplan 2017-2020. Verder wordt besloten over het herziene bestemmingsplan Collectiegebouw Boijmans Van Beuningen. Ook de gewijzigde structuurvisie ‘Hart van Zuid’ en het bijbehorende bestemmingsplan worden behandeld. De gemeenteraad vergadert over de wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015 en voert een debat naar aanleiding van de brief van het college over de herziening van de bijzondere bijstand. De raad debatteert tot slot over de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en over de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Noordelijk Niertje’.

De heer P.R. Schol (SP) wordt benoemd als tijdelijk lid van de raad. Daarnaast neemt de heer R. de Jong (Leefbaar Rotterdam) afscheid van de raad.

Kijk hier voor de volledige agenda.

De vergadering kent naar verwachting een ochtend, middag- en avondsessie.

Aanvullende verzoeken

In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Er is al een verzoek van SP en Nida ontvangen om een debat te voeren over de uitspraken van wethouder Struijvenberg over jongeren.

Vergaderstukken en live uitzending

U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem http://rotterdam.raadsinformatie.nl. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken. 


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.