Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 8 oktober, 10.00 uur, burgerzaal

Algemene beschouwingen

Vanaf 10.00 uur houdt de gemeenteraad algemene beschouwingen over de Begroting 2016 in de burgerzaal.Op deze eerste dag van de begrotingsbehandeling vindt ook een hoofdlijnendebat onderling en met het college plaats. Het gaat dan om een eerste termijn van fracties gevolgd door een eerste algemene reactie van het college. Hierbij kunnen algemene moties worden ingediend. Zie voor informatie over het vervolg van de begrotingsbehandeling het aparte persbericht hierover.

Reguliere raadsvergadering

Rond 20.00 uur start de gemeenteraad met het bespreken van de reguliere raadsagenda. Zo zet de raad het debat voort naar aanleiding van het voorstel met betrekking tot de inpassingsovereenkomst A13/A16. Ook het verzoek om beraadslaging van SP, PvdA en GroenLinks over de additionele subsidies Wereldmuseum komt aan de orde. De raad bespreekt het Rekenkamerrapport ‘Inspraak zonder Uitspraak’ en het voorstel tot vaststelling van de Verordening commissie tot Onderzoek van de Rekening 2015. Verder neemt de raad een besluit over het burgerinitiatief voor wegdraaibare voetbalgoals. Verschillende voorstellen tot wijziging van gemeenschappelijke regelingen komen ook aan de orde.

Live uitzending, publiek en vergaderstukken

De raad vergadert in de burgerzaal, omdat de raadzaal wordt verbouwd. Publiek kan de vergadering volgen via een rechtstreekse beeld- en geluidverbinding in zaal 7. De vergadering wordt ook live uitgezonden via http://rotterdam.raadsinformatie.nl. U kunt u in het raadsinformatiesysteem de agenda en alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.