Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 17 september, 10.00 uur, burgerzaal

De gemeenteraad debatteert over de uitgangspunten van de inpassingsovereenkomst A13/A16. De gemeenteraad neemt verder een besluit over het beschikbaar stellen van een krediet voor de renovatie en restauratie van de Maastunnel en vergadert over het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding. Op de agenda staat ook het Rekenkamerrapport ‘Parkeren herwaarderen’ en het voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor het verkrijgen van vastgoedobjecten WOM Vastgoed.

Tot slot behandelt de raad de bestemmingsplannen Ecopassages Hofwijk en De Ruyterstraat 36.

Kijk hier voor de volledige agenda en de vergaderstukken.

De raad vergadert in de burgerzaal, omdat de raadzaal wordt verbouwd. Publiek kan de vergadering volgen via een rechtstreekse beeld- en geluidverbinding in zaal 7. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. 

De vergadering kent naar verwachting een ochtend, middag- en avondsessie.

Aanvullende verzoeken
PvdA, CU-SGP, SP, GroenLinks, Nida, Partij voor de Dieren, VVD en CDA verzoeken een extra agendapunt aan de agenda toe te voegen over de opvang van vluchtelingen in Rotterdam.

In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden ook nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

De raad besluit bij de vaststelling van de agenda of de verzoeken worden toegestaan.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.