Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Dinsdag 7 en donderdag 9 juli, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 7 en donderdag 9 juli. Op beide dagen start de vergadering om 10.00 uur en naar verwachting duren de vergaderingen tot in de avond.

Op dinsdag 7 juli debatteert de raad over onder andere Integratienota 010 en het Beleidskader Zwemmen 2015-2015. De raad neemt ook besluiten over het stedelijk kader Dienstverlening, en de bestemmingsplannen ‘Provenierswijk-Bentincklaan’ en‘Sportcampus’. De gemeenteraad neemt verder een besluit over de herbenoeming van de Ombudsman. Tot slot stelt de raad enkele verordeningen vast.

Donderdag 9 juli staat in het teken van de bespreking van de Eerste Bestuursrapportage 2015, de nota Onderhoud kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam en de Kaderbrief 2015.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.