Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 18 juni, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert onder andere over het vaststellen van de Jaarrekening 2014. Op de agenda staat verder de nota ‘Prostitutie en seksbranche Rotterdam 2015’ en het voorstel de APV te wijzigen. De raad vergadert ook over het beleidskader Werk en Inkomen, de wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018. Gedebatteerd wordt er over het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dit naar aanleiding van de voortgangsrapportage 2014. Ook debatteert de gemeenteraad over het Poppodium.

Tot slot stelt de raad enkele verordeningen vast.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.