Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 28 mei, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert onder andere over het koersdocument van het college over het Rotterdams armoedebeleid. Ook over de Nota dierenwelzijn in Rotterdam wordt gedebatteerd. Evenals over de kadernotitie ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’. Op de agenda staat verder de bespreking van het actieplan Woonoverlast 2015-2019. Aan de orde komen twee de Rekenkamerrapporten ‘Handelen in vertrouwen’ en ‘Werelden van verschil’. Het eerste onderzoek gaat over integriteitsrisico’s in het subsidieproces en het tweede onderzoek gaat over de naleving van de bij de verzelfstandiging gemaakte afspraken tussen het Wereldmuseum en de gemeente Rotterdam. Verder wordt er een besluit genomen over de Koersnota ‘Schone lucht, voor een aantrekkelijk en gezond Rotterdam, 2015-2018’.

Tot slot wordt een nieuwe accountant aangewezen die belast is met de controle van de jaarrekening en het verstrekken van een accountantsverklaring en worden besluiten genomen over het bestemmingsplan Waterstad en de coördinatieregeling Forum.

Bekijk hier de volledige agenda en de bijbehorende stukken

De vergadering kent een ochtend-, middag- en avondzitting.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.