Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 23 april 2015, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad staat stil bij het overlijden van het oud-raadslid mevrouw J.L. Ton. De raad vergadert onder andere over het Rotterdams Actieplan Jeugdwerkloosheid, de beleidsregels voor bewonersinitiatieven en het Rekenkamer-rapport 'Gemodder in de polder'.  Actualiteiten zijn tot dusverre aangevraagd aangaande parkeeroverlast rond metrostation Slinge en mogelijke bezuinigingen op Wmo en Jeugdzorg.

Bekijk hier de volledige agenda en de bijbehorende stukken.

Aanvullende verzoeken
In de aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Spoeddebat, een Tweeminutendebat, een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledige overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.