Direct naar de content

Agenda gemeenteraadsvergadering 14 oktober 2021

De gemeenteraadsvergaderingen vinden weer fysiek plaats en zijn live te volgen via het raadsinformatiesysteem (via dit systeem is het ook mogelijk de vergaderingen achteraf terug te kijken).

Op de agenda staat o.a.:

  • Interpellatiedebat over ‘Mislopen plannen Boijmans van Beuningen’, aangevraagd door het lid Koster (Leefbaar Rotterdam)
  • Het voorstel met betrekking tot de regelgeving voor ‘Wijk aan zet’ en vaststelling van de verordening, kiesreglement, geldelijke voorzieningen wijkraden 2022 alsmede implementatieplan Wijk aan zet. Let op: dit debat wordt digitaal gevoerd direct na de lunchpauze en is te volgen via het raadsinformatiesysteem. De fysieke vergadering wordt dan geschorst en gaat verder bij het volgende agendapunt.
  • Het voorstel tot vaststelling van de nota van uitgangspunten ten behoeve van de ontwikkeling van het project RISE.
  • Het voorstel met betrekking tot het Warmtebedrijf Rotterdam en het toekomstscenario WLQ+.
  • Het initiatiefvoorstel- Leeuwis/Tak over ‘Schone haven in Europa’ en de reactie van de burgemeester en wethouders hierop, alsmede om daarbij te betrekken de voortgangsrapportage van de (herijkte) Havenvisie.
  • Evaluatie Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2017-2021.

De volgende debatten zijn aangevraagd:

Het is voor publiek weer mogelijk de gemeenteraadsvergaderingen bij te wonen. Een zitplaats is echter wel verplicht; indien er geen zitplaats meer beschikbaar is, dan dient er gewacht worden tot er weer plek is.