Direct naar de content

Agenda digitale raadsvergadering

Donderdag 23 april, 13.00 uur

De raadsvergadering vindt digitaal plaats en dus niet in het stadhuis. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Beraadslaging en besluitvorming
Het debat over de onderwerpen op de agenda heeft plaatsgevonden in de commissies. Tijdens een digitale raadsvergadering vindt in principe alleen besluitvorming plaats.

Onderwerpen op de agenda
De gemeenteraad neemt een besluit over het Masterplan Rijnhaven. Er wordt gestemd over de vaststelling van een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening wegens de invoering van een lokaal vuurwerkverbod. Ook wordt er gestemd over het voorstel met betrekking tot ‘Rotterdam gaststad voor het Eurovisie Songfestival in 2021’.

Bekijk de volledige agenda met alle onderwerpen, raadsvoorstellen, moties en amendementen waarover gestemd wordt in de digitale raadsvergadering.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.