Direct naar de content

Agenda digitale raadsvergadering

Donderdag 18 juni, 13.00 uur

De raadsvergadering vindt digitaal plaats en dus niet in het stadhuis. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Beraadslaging en besluitvorming
Het debat over de onderwerpen op de agenda heeft plaatsgevonden in de commissies. Tijdens een digitale raadsvergadering vindt in principe alleen besluitvorming plaats.

Onderwerpen op de agenda
De gemeenteraad stemt over moties, amendementen en raadsvoorstellen naar aanleiding van het verantwoordingsdebat op 11 juni. Daarnaast neemt de raad een besluit over onder andere een wijziging van de Verodening AOW- en Jeugdtegoed, openbaarmaking van een presentatie over het Warmtebedrijf en het initiatiefvoorstel-Eerdmans over ‘Rotterdams Aanvalsplan Wapengeweld’.

Bekijk de volledige agenda met alle onderwerpen, raadsvoorstellen, moties en amendementen waarover gestemd wordt in de digitale raadsvergadering.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.