Direct naar de content

Agenda digitale raadsvergadering

Donderdag 28 mei, 13.00 uur

De raadsvergadering vindt digitaal plaats en dus niet in het stadhuis. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Beraadslaging en besluitvorming
Het debat over de onderwerpen op de agenda heeft plaatsgevonden in de commissies. Tijdens een digitale raadsvergadering vindt in principe alleen besluitvorming plaats.

Onderwerpen op de agenda
Er staat een interpellatiedebat op de agenda over ‘Achterhouden informatie over oplichting GSPI’. De gemeenteraad neemt onder andere een besluit over het burgerinitiatief ‘Speeltuin Kleiweg’. Daarnaast wordt gestemd over de bestemmingsplannen ‘Pendrecht’, ‘Terbregge’, ‘Boezembocht-Veilingterrein’ en ‘De Nieuwe Wielewaal’.

Bekijk de volledige agenda met alle onderwerpen, raadsvoorstellen, moties en amendementen waarover gestemd wordt in de digitale raadsvergadering.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.