Direct naar de content

Agenda Begrotingsraad

Dinsdag 10 en donderdag 12 november, 10.00 uur

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 en donderdag 12 november over de begroting voor 2021.

Dinsdag 10 november, 10.00 uur, raadzaal
Aan het begin van de vergadering staat de voorzitter stil bij de herdenking van de Razzia (10 en 11 november 1944).

Tijdens de begrotingsbehandeling geven alle fracties hun politieke reactie op het collegebeleid en de begroting. Daarna volgt de reactie vanuit het college op gestelde vragen en de ingediende moties en amendementen.

Bekijk de volledige agenda.

Donderdag 12 november, 10.00 uur, digitaal
Aan het eind van de begrotingsbehandeling besluit de gemeenteraad over de ingediende moties en amendementen en stelt de begroting 2021, de meerjarenraming 2022-2024 en de belastingverordeningen voor 2021 vast. De besluitvorming vindt plaats tijdens een digitale vergadering.

Na deze besluitvorming debatteert de gemeenteraad op donderdag 12 november over ‘het verstrekken van een lening aan Ahoy’ en ‘het toekomstscenario voor het Warmtebedrijf Rotterdam’.

Bekijk de volledige agenda.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.

Persaccreditatie
Bij fysieke vergaderingen is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Het is tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden. Daarnaast wordt u gevraagd in het stadhuis een mondkapje te dragen.

Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd.