Direct naar de content

Agenda Begrotingsraad

Donderdag 7 en dinsdag 12 november, 10.00 uur, raadzaal

De opzet van de raadsbehandeling Begroting 2020 is gewijzigd. De gemeenteraad behandelt de begroting dit jaar in één dag, op donderdag 7 november.

Donderdag 7 november
Tijdens de begrotingsbehandeling geven alle fracties hun politieke reactie op het collegebeleid en de begroting. Daarna volgt de reactie vanuit het college op gestelde vragen en de ingediende moties en amendementen. Aan het einde van de begrotingsbehandeling besluit de gemeenteraad over de ingediende moties en amendementen en stelt de begroting 2020, de meerjarenraming 2021-2023 en de belastingverordeningen voor 2020 vast. Naar alle waarschijnlijkheid vindt de stemming laat op de avond van donderdag 7 november plaats.

Dinsdag 12 november
Op dinsdag 12 november bespreekt de gemeenteraad in een voortgezette vergadering het ‘Inspectieonderzoek naar de aanpak van de stalking door Bekir E.’ en het rekenkamerrapport ‘Warmte zonder leiding, onderzoek naar de governance van het Warmtebedrijf’.

Bekijk de volledige agenda.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.