Direct naar de content

Agenda Begrotingsraad

Donderdag 8 en dinsdag 13 november, 10.00 uur, raadzaal

Donderdag 8 november
De eerste dag van de begrotingsbehandeling staat in het teken van de Algemene beschouwingen over de Begroting 2019.

Dinsdag 13 november
Het afrondende debat tussen de raad en het college vindt plaats op dinsdag 13 november. De raad besluit over de ingediende moties en amendementen en stelt de begroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en de belastingverordeningen voor 2019 vast.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.